Kyrkovalet 17 september 2017

Insändare i Lerums Tidning varför du ska rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet den 17 september

Den 17 september är det kyrkoval. Då får de mer än fem miljoner medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år rösta om hur de vill att kyrkan ska styras de kommande fyra åren. Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen och samhällsengagerad kyrka. De värderingarna hotas av Sverigedemokraterna och den kristna högern.

Det finns krafter i Sverige som vill förändra Svenska kyrkan i grunden. De vill göra den inåtvänd och exkluderande. De vill ha en kyrka som inte öppnar sig mot alla, utan som utestänger grupper. 

Där har ni det första viktiga skälet till att gå och rösta. För fortfarande finns motståndet mot samkönade vigslar kvar hos vissa. Vi menar att varje steg framåt måste innebära att  HBTQ-personers rättigheter stärks. Och motståndet mot kvinnliga präster måste upphöra. I valet hotas dessa värden av Sverigedemokraterna och den kristna högern. 

Den andra huvudfrågan för oss socialdemokrater är att förstärka och utveckla det sociala arbetet inom Svenska kyrkan. När välfärden inte räcker till ska kyrkan snabbt vara på plats när människor behöver stöd. Barn- och ungdomar ska aldrig behöva betala för att delta i kyrkans verksamhet. Även den internationella missionen, och det internationella biståndet, måste fortsätta att utvecklas. Svenska kyrkans insatser ska vara både akuta och hjälpa människor i nöd, liksom långsiktigt stödja arbetet för allas lika rätt och värde. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för de mest utsatta, oavsett var i världen.

För det tredje. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. Omkring 22 000 personer är anställda av och jobbar i kyrkan. Det handlar naturligtvis om präster och diakoner, men inte minst också om vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kanslister, musiker, pedagoger och så vidare. De har rätt till en bra arbetsmiljö, goda kompetensutvecklingsinsatser, ja överhuvudtaget att ha en god arbetsgivare. Vi menar att Svenska kyrkan ska jobba för att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Det kräver insatser på flera områden. Förstärkt ledarskapsutbildning, förstärkt arbetsmiljöarbete, heltid som norm, en kontinuerlig kompetensutveckling för alla och mycket mer. 

Svenska kyrkan handlar upp varor och tjänster för mer än en miljard kronor om året. Vi menar att det ska vara självklart att Svenska kyrkan alltid kräver schyssta villkor vid upphandlingar. För att verkligen kunna skapa en öppen och demokratisk folkkyrka för alla så måste man vara ett föredöme även på arbetsmarknaden. 

Det är en allt bättre organiserad Sverigedemokrati och kristen höger som står emot oss i kyrkovalet. Deras idé, att kyrkan ska vända sig inåt och göra skillnad på människor.Sverigedemokraterna mobiliserar starkt och kandiderar i långt fler församlingar än vid förra valet. De kandiderar till stiftsfullmäktige och inte minst satsar de hårt på att få många mandat i kyrkomötet, svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Din röst för en öppen och demokratisk folkkyrka är viktig! Till stöd för våra idéer om en öppen och demokratisk folkkyrka, om alla människors lika rätt och värde och om att Svenska kyrkan ska vilja bli Sveriges bästa arbetsgivare. 

Jesper Eneroth (S)
Kyrkopolitisk talesperson 

Wanja Lundby Wedin (S)
V ordförande för kyrkostyrelsen

Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
Ordförande kyrkorådet i Lerums församling

facebook Twitter Email
Bli medlem!