Hållbar skogsstrategi för Lerums kommun

I vårt parti eftersträvar vi hållbarhet för allas bästa i hela Lerum. Som en viktig del i det arbetet ser vi allmän tillgång till skogsområden för rekreationsändamål. Här ser vi att kommunen som skogsägare kan skapa förutsättningar för rekreation, miljönytta och folkhälsa genom att inte fokusera på skogen som produktionsmark.

 

Därför har vi på kommunstyrelsen lagt fram ett eget förslag till skogsstrategi som ska säkra tillgången till skog för rekreation för nuvarande OCH framtida generationer av invånare i kommunen. Läs den nedan och se våra förändringar mot majoritetens förslag i gult!

 

facebook Twitter Email
Bli medlem!