En Översiktsplan för Allas Bästa – i Hela Lerum

Det är oerhört bra att förvaltningens förslag till ny Översiktsplan för Lerums kommun uppmärksammas – vi uppmuntrar alla kommunens invånare att ta del av förslaget via kommunens hemsida och att avge sina åsikter före den 12 september. Denna plan kommer påverka den fysiska strukturen i vår kommun under många år framöver och sätter flertalet av de ramar vi som kommun kommer att ha arbeta med framöver – därför är det viktigt att alla synpunkter kommer fram.

Ur vårt partis perspektiv har vi för avsikt att skapa oss en uppfattning i samband med att vår verksamhet återstartar här i augusti. Då får alla våra medlemmar chansen att ge sina synpunkter och vi sätter sedan i demokratisk ordning samman det till ett partibeslut – därefter presenterar vi gärna de tankarna för medborgarna samt för kommunens tjänstepersoner och om moderaterna så önskar har vi gärna dialog med dem specifikt i syfte att skapa en hållbar översiktsplan som ger långsiktiga planeringsförutsättningar för medborgare, entreprenörer och tjänstepersoner.

I väntan på vårt medlemsbeslut kan följande noteras från vårt förslag till hållbar budget för 2022: ”Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för lokalt företagande.” samt självklart att: ”Kollektivtrafiken har en central roll i vår klimat- och energipolitik.” vilket framgår av Socialdemokraternas handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022.

 

Att Socialdemokraterna i Lerum skulle ha skrivit insändare i tidningen under sommaren rörande översiktsplanen är på intet sätt sant och vi beklagar att moderaterna har denna missuppfattning och tillskriver vårt parti åsikter vi inte själva vet att vi har. I ärendet har vår Kommunstyrelsegrupp lämnat ett kortfattat remissvar till förvaltningen under september 2020 i övrigt har ärendet skötts i förvaltningen såvitt vi vet – sedan har vi tillsammans med bland annat moderaterna, som enig kommunstyrelse, skickat förslaget för utställning och samråd på det sätt som behövs. När Socialdemokraterna har något ytterligare att delge i ärendet kommer vi precis som alltid att tydligt ange vårt parti som avsändare.

I frågan om att ta egna politiska poäng är vi glada att moderaterna åter noterar den samstämmighet som funnits i frågan om deponi i Vråssered – samtliga 8 partier i fullmäktige är överens om att det inte är en god idé. I skenet av det är det intressant att moderaterna nu väljer att kalla ett tjänsteförslag om tvärled Härskogen-Gråbo för sitt förslag – vad är poängen med det?

Med hopp om en god dialog för bred enighet för allas bästa i hela Lerums kommun i detta viktiga ärende!

 

För Socialdemokraterna i Lerum

Renée Bengtsson (kommunalråd)

Jon Haraldsson (vice ordförande Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott)

Steve Norrman  Ordförande Socialdemokraterna Lerum

facebook Twitter Email
Bli medlem!