Debattsvar

Efter det allmänna valet i september 2022 har jag haft äran att väljas till Stöd & Omsorgsnämndens ordförande. Ett uppdrag som inleddes första januari 2023 och där jag delar ansvaret för all hälso- och sjukvård i Lerums kommun med övriga i nämnden – bland annat med en SD-ledamot. Det ansvaret tar jag på största allvar – och som tidigare nämnt i Lerums tidning ser jag med allvar på den kritik som IVO nu framfört.

Den första februari 2023 sammanträder nämnden och ett av ärendena är just svaret på den kritik omfattande fyra huvudpunkter som lämnats av IVO. En av punkterna berör det enda delområde som Sverigedemokraterna nu vill lyfta fram och innan nämnden fått säga sitt tycker jag det är olämpligt av mig som ordförande att uttala mig i sak. Jag hoppas ändå att nämnden hanterar kritiken i sin helhet och inte endast delar under sitt sammanträde. Däremot vill jag redan nu tydliggöra att jag kraftfullt motsätter mig att kalla kommunens verksamhet för en hönsgård.

Sverigedemokraterna nämner att vi sa nej till deras motion och det är korrekt – bakgrunden var att den kommunala förvaltningen redan nu i rekryteringsprocessen bedömer språkkompetens hos de som söker tjänst hos oss. Lerums kommun har med andra ord redan krav på språkkompetens likt det som SD nämner. Vi ville inte, och vill inte, lägga mer skattepengar på att få siffror på ett papper som upprepar det som redan reds ut – vi använder hellre de pengarna till att ge god omsorg, fler tillgängliga händer och mer verksamhet till de som behöver. I övrigt undrar vi vad Sverigedemokraterna egentligen tyckte i frågan – man yrkade på sitt eget förslag men verkar ha röstat på att besvara motionen i enlighet med majoriteten?

Vi ställer oss också frågan hur Sverigedemokraterna i allmänhet ser på användandet av skattemedel – ska de gå till administrativa kontroller eller faktisk verksamhet? Man kan få uppfattningen av principprogrammet att kontroll av välfärden är viktigare än att kunna erbjuda god kommunal vård ”Stat och kommun skall stå för finansieringen och tillsynen av vården, skolan och omsorgen men när det gäller utförandet av dessa välfärdstjänster skall alternativa och privata driftsformer vara tillåtna.”

Vad gäller de religiösa förtecknen i form av månglande så företräder vi socialdemokrater en av de mest grundläggande fri- och rättigheterna i svensk lag nämligen religionsfriheten. Men, som sagt, vi vill verkligen att våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan, vården och omsorgen bättre. Välfärden är till för alla våra invånare – inte för att berika ägarna. Vi hoppas många tycker detsamma!

Jon Haraldsson (s)

Ordförande Stöd & Omsorgsnämnden Lerums kommun

facebook Twitter Email
Bli medlem!