Bidragsberoende (m)ajoritet i Lerums kommun?

Varför vill (m)ajoriteten skapa ett bidragsberoende näringsliv

Socialdemokraterna vill:

  • att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exportera sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.
  • Socialdemokraterna vill skapa ett starkt samhälle med ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till våra barns utbildning – inte till vinstjakt.

Som Socialdemokrater tror vi starkt på att när marknaden fungerar som bäst är den en kraftfull katalysator för människors uppfinningsrikedom och kreativitet.

Lika fundamentalt tror vi på likabehandlingsprincipen – inte minst återspeglat i det ”januariavtalsunderlag” som gällt för regeringen sedan valet 2018: Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor.

Därför undrar vi Socialdemokrater nu:

Varför vill kommunens politiska (m)ajoritet bygga ett bidragsberoende näringsliv?

På senaste kommunstyrelsemötet gavs uppdrag att utreda hur man kan ge fria företagare inom skolan bidrag för lokaler. Ett bidrag vår egen organisation inte kan få del av – inte minst relevant anser vi då kommunen nyligen genomgått samråd om ny kommunal skola i Norra Hallsås.

Likaledes ger (m)ajoriteten bidrag till aktiebolagsverksamheter inom kultur- och fritidssektorn som får revisorerna att höja ögonbrynen. Vad bygger denna vurm för bidrag på? Har man tappat tron på det fria företagandet?

Vi Socialdemokrater i Lerums kommun anser att företag i kommunen inte ska behöva leva på bidrag. Dessutom anser vi att de lagar och regler som gäller för företagande möjliggör låga barriärer till hållbart företagande. Vi som kommun behöver inte stötta vinstjagande friskolor med dina skattekronor – därför säger vi nej till lokalbidrag för skolbyggnader. Med jämlikheten mellan företag i fokus säger vi också nej till driftsbidrag för uthyrningsverksamhet inom fritidsaktiviteter.

På så vis får vi också fler kronor att investera i skolan och omsorgen – något som syns tydligt i de förslag till budget för Lerums kommun som tagits fram för 2022. Den styrande majoriteten lägger dina skattepengar på hög likt en bank där vi Socialdemokrater investerar mer i skola och omsorg!

Frågan vi vill ha svar på är: Varför vill (m)ajoriteten skapa ett bidragsberoende näringsliv?

Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

facebook Twitter Email
Bli medlem!