Anmäl övergrepp och sexuella trakasserier

Insändare i Lerums Tidning 29 november 2017

Den senaste månaden har många kvinnor gått samman på sociala medier under bland annat #metoo. Där har man berättat om sexuella trakasserier och övergrepp som man utsatts för. På jobbet, i skolan, på fritiden. Ingen bransch och ingen samhällssektor har varit fredad. Vi hoppas att alla berättelser trots allt kan leda till något bra och kanske kommer vi att se tillbaka på hösten 2017 som en tid då något förändrades, då rädslan för att berätta och anmäla försvann och då skammen och skulden till slut hamnade där den hör hemma, hos förövarna.

Dessvärre utgår vi från att övergrepp förekommer även i de verksamheter som Lerums kommun ansvarar för. Både bland dem som deltar i verksamheterna och bland dem som arbetar i dem. Att det finns personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp, personer som inte fått vara ifred med sin sexuella läggning eller köns- identitet eller sitt könsuttryck. Den som väljer att nu berätta och säga ifrån ska veta att Lerums kommun har ett långtgående ansvar för till exempel elever i skolan och för kommunens anställda. Om till exempel en elev vill anmäla sexuella trakasserier eller övergrepp kan det göras till vilken lärare eller annan vuxen på skolan som helst. Den som är anställd kan göra en anmälan till sin chef och om det inte är möjligt till chefens chef eller till arbetsplats­ombudet. Den som tar emot en anmälan har sedan fastställda rutiner att följa och det ska göras omedelbart.

Vi som skriver det här tillhör fyra olika partier. Vi är inte alltid överens om allt, men i den här frågan är vi helt eniga. Det är dags att göra upp med de värderingar och strukturer som osynlig­gör och möjliggör sexuella förtryck och övergrepp. Låt oss göra hösten 2017 till en avgörande vändpunkt.

Dennis Jeryd (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Rutger Fridholm (MP)
Kommunalråd
Lill Jansson (L)
Kommunalråd
Eva Andersson (C)
Kommunalråd

facebook Twitter Email
Bli medlem!