1:a maj

Nytt för i år är att vi träffas för 1:a maj frukost

1:a maj 2017 kommer att starta kl 10.00 med frukost.

Huvudtalare Berit Müllerström, 2:e vice ordförande i LO. Vi träffas som vanligt i Villa Pomona

15:30 avmarsch från Haga Nygata

16:20 tal på Götaplatsen

Läs mer här!

facebook Twitter Email
Bli medlem!