Kallelse till årsmöte för Lerums Arbetarekommun

Välkommen att delta på årets årsmöte lördag den 4 mars 2023, kl 11:00 på Villa Pomona. Under punkt 15 kommer vi bl a att ta upp frågan om hur vi ser på framtiden för vår fastighet Villa Pomona. Väl mött hälsarStyrelsen   Dagordninng 1. Mötets öppnande2. Parentation3. Fastställande av dagordningen4. Gästtalare5. Val av mötesordförande, två…

Läs mer

Debattsvar

Efter det allmänna valet i september 2022 har jag haft äran att väljas till Stöd & Omsorgsnämndens ordförande. Ett uppdrag som inleddes första januari 2023 och där jag delar ansvaret för all hälso- och sjukvård i Lerums kommun med övriga i nämnden – bland annat med en SD-ledamot. Det ansvaret tar jag på största allvar…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!