Tillsammans värnar vi Lerums natur och friluftsområden!

    Den socialdemokratiska politiken i Lerums kommun har länge präglats av starkt hållbarhetstänkande. Från och med årsskiftet ´22/23 kommer, genom vårt samarbetsavtal med Moderaterna i Lerum, exempelvis arbetet med implementering av Agenda 2030 att vara styrande genom kommunens budget. Vi har också arbetat med förslag såsom att undvika kalhuggning av kommunal skog, återskapande av våtmarker…

Läs mer

Ansvar för Lerums kommun

Budget 2023 med plan 2024 och 2025 Moderaterna och Socialdemokraterna presenterade 4 november budgeten för Lerums kommun 2023 med plan 2024 och 2025. Budgeten ska tas i kommunfullmäktige 15 december. ”Det är en ambitiös budget som satsar på välfärden, tryggheten, ekonomin och näringslivet”, säger Viktor Lundblad (M). Moderaterna och Socialdemokraterna har enats om ett förslag…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!