Vi måste prata Lerum inbjuder till möte och diskussion med Hans Abrahamsson

Den liberala demokratins kris – hur ska vi hantera den

30 mars kl 18.00 på Pomonavägen 10 Lerum Hans Abrahamsson föreläser om konsten att värna demokrati och social hållbarhet. Utgångspunkten är vår tids stora samhällsomdaning som kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven växer på sociokulturell jämlikhet och…

Läs mer

Medlemsmöte den 21 mars

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Den 21 mars är det dags för medlemsmöte. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som vill det, se medlemsutskick för länk. Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!