Medlemsmöte den 21 februari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

På måndag har vi medlemsmöte i Pomona med möjlighet att deltaga digitalt. Mötet kommer att rikta in sig på handlingsprogrammet och valrörelsen som nu drar igång. Observera att länk till måndagens medlemsmöte kommer skickas ut på söndag. Styrelsen

Läs mer

Sista? möjligheten att påverka Översiktsplanen

Under tiden den 3 feb. till 3 april har alla möjlighet att påverka förslaget till kommande översiktsplan(ÖP) i Lerums kommun.Vi Socialdemokrater vill att ÖP ska ha en mer hållbar inriktning; ”Lerums kommun använder Agenda 2030 och för området relevanta globala mål som ett av de starkaste styrmedlen i all strategisk styrning.” Agenda 2030 är något…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!