Medlemsmöte den 24 januari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas på Zoom, Zoomlänk att skickas ut i medlemsbrevet. I år ska vi som parti genomföra en valrörelse – något som innebär en möjlighet att verkligen sätta fokus på de frågor som är viktiga för våra invånare. På agendan diskussion om väljarnas 3 viktigaste frågor. Vad kan bli bättre i kommunen? Vilka konkreta utmaningar…

Läs mer

Vi kan minska klyftorna om vi vill

Insändare i Lerums Tidning

Lerums kommun upphandlar årligen varor och tjänster för miljardbelopp. Det innebär en möjlighet för kommunen att skapa möjligheter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att hjälpa människor att starta s k sociala företag kan dessa människor få chans till ett arbete och egen försörjning. Det kan handla om exempelvis fastighetsservice, trädgårdstjänster, café eller…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!