Hållbar skogsstrategi för Lerums kommun

I vårt parti eftersträvar vi hållbarhet för allas bästa i hela Lerum. Som en viktig del i det arbetet ser vi allmän tillgång till skogsområden för rekreationsändamål. Här ser vi att kommunen som skogsägare kan skapa förutsättningar för rekreation, miljönytta och folkhälsa genom att inte fokusera på skogen som produktionsmark.   Därför har vi på…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-12-16

På torsdagen den 16 december kl 1700 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer och motioner på temat socialt företagande, ungdomsarbetslöshet, fossilfria transporter, dagvattenledningar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd och mellanboende för äldre. Vi kommer också diskutera avfallstaxor, parkeringspolicy, och vattenverk. Vi skickar också in nya motioner…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!