S-kvinnor 100 år

1921 startade Lerums Socialdemokratiska kvinnoklubb. Vid kommunsammanslagningen på 60-talet gick kvinno-klubbarna i Skallsjö och Lerum ihop. Då Skallsjö hade fler medlemmar blev namnet Skallsjö S-kvinnor vid omröstningen. I år fyller vi 100 år! Vill du vara med och fira? Bli medlem via distriktet i Kungälv

Läs mer

Studiekväll – Hur mår sjukvården i VGR?

Den 25 oktober 2021 är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Psykiatri-mottagningen i Lerum har stängts och vi kan läsa om hur responstiderna för ambulanserna försämrats. Hur mår egentligen sjukvården i VGR? Detta kommer vi att få höra Janette Olsson berätta om, regionråd med övergripande ansvar för personalfrågor. Tid och plats: Den 25/10, kl 19-20. De som önskar samlas på Villa Pomona, men det går också…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lerum söker dialog för ett hållbarare Lerum! Varför inte ett samtal?

Debattartikel i Lerums Tidning

I socialdemokraternas budgetförslag för både 2022 och 2021 finns under området Klimat o miljö flera förslag som skulle leda till att Lerums kommun tydligt arbetade mot Agenda 2030. Hade vårt budgetförslag antagits hade förvaltningen fått i uppdrag att ” ta fram en lokal livsmedelförsörjningsplan som bl. a. innehåller stöd till lantbrukare som vill ställa om…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!