Studiekväll – Samhällsuppdraget

Den 27 september 2021 är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Socialdemokraterna föddes ur fackföreningsrörelsen. Inledningsvis krävdes medlemskap i Socialdemokraterna för att vara med i facket. Tidigt såg man behovet av att ta sig an ett samhällsuppdrag – ett gott samhälle för alla. Om detta kommer Claes-Mikael Ståhl, jurist på LO, att tala om utifrån den bok han skrivit. Hur vi kan skapa förutsättningar för människor…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lerums kommuns samrådssvar för ny Översiktsplan

Lerums kommun behöver en ny översiktsplan och nu har ett förslag varit ute på samråd. Som parti har vi valt att bemöta en del saker i förslaget utifrån vad som framkommit på medlemsmöte.

Vi arbetar intensivt för att skapa ett hållbart Lerums kommun och vi anser att detta arbete har ett väldigt starkt fundament i Agenda 2030 – något som kommunfullmäktige valt att hörsamma under 2021. Översiktsplanen möter dock inte upp till de mål som diskuteras i Agenda 2030 något vi framför i vårt samrådssvar. I övrigt ser…

Läs mer

Majoriteten vill inte att ditt barn ska få egna skolböcker

Som mamma, mormor och politiker har jag haft den uppfattningen att i Lerums kommun har alla elever tillgång till adekvata, uppdaterade och ändamålsenliga läromedel. Måste tyvärr revidera min uppfattning efter att ha pratat med både elever, lärare och föräldrar på ett flertal av skolorna i kommunen. Det är snarare en regel än undantag att alla…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!