Kommunfullmäktige

På torsdagen den 26 augusti kl 1800 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer på temat CEMR-deklarationen, Ändamålsenliga och tillgängliga läromedel, ungdomsarbetslöshet och kommunens KAA ansvar, kapacitetsbrist i Lerums elnät, Säveåöversikten och införa kranmärkning i Lerums kommun. Vi kommer också debattera revisionsrapporter om Grundläggande granskning 2020, …

Läs mer

Medlemsmöte den 23 augusti

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 eller på Zoom För den som vill och kan är mötet på Pomona, för övriga kommer en Zoomlänk att skickas ut. Översiktsplanen är den stora frågan. Ska vår förening lämna svar?Vad ska vi i så fall svara?Delta i diskussionen och gör din röst hörd! Välkomna!…

Läs mer

En Översiktsplan för Allas Bästa – i Hela Lerum

Det är oerhört bra att förvaltningens förslag till ny Översiktsplan för Lerums kommun uppmärksammas – vi uppmuntrar alla kommunens invånare att ta del av förslaget via kommunens hemsida och att avge sina åsikter före den 12 september. Denna plan kommer påverka den fysiska strukturen i vår kommun under många år framöver och sätter flertalet av…

Läs mer

Bidragsberoende (m)ajoritet i Lerums kommun?

Varför vill (m)ajoriteten skapa ett bidragsberoende näringsliv

Socialdemokraterna vill:

  • att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exportera sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.
  • Socialdemokraterna vill skapa ett starkt samhälle med ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till våra barns utbildning – inte till vinstjakt.

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!