Hållbar skogsstrategi för Lerums kommun

I vårt parti eftersträvar vi hållbarhet för allas bästa i hela Lerum. Som en viktig del i det arbetet ser vi allmän tillgång till skogsområden för rekreationsändamål. Här ser vi att kommunen som skogsägare kan skapa förutsättningar för rekreation, miljönytta och folkhälsa genom att inte fokusera på skogen som produktionsmark.   Därför har vi på…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-12-16

På torsdagen den 16 december kl 1700 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer och motioner på temat socialt företagande, ungdomsarbetslöshet, fossilfria transporter, dagvattenledningar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd och mellanboende för äldre. Vi kommer också diskutera avfallstaxor, parkeringspolicy, och vattenverk. Vi skickar också in nya motioner…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-11-18

På torsdagen den 18 november kl 1800 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer och motioner på temat hundrastgårdar, ungdomsarbetslöshet, mängden våld i skolorna och första linjens socialtjänst. Vi kommer också diskutera elbilstaxer, kommunalt partistöd och välja ledamöter till kommunens beredningar och nämnder. Vi skickar också…

Läs mer

Svensk utrikespolitik – hur förhåller vi oss till talibaner och stormakter?

Den 22 november är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Samtidigt som Afghanistans folk lider så vill vi inte att svenskt bistånd ska finansiera talibanernas styre. USA drar sig tillbaka vilket öppnar upp fältet för Ryssland och Kina. Hur ska Sverige navigera i det utrikespolitiska landskapet? Lyssna till Kenneth G Forslund, riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet. Tid och plats: Den 22/11, kl 19-20. De som…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!