Socialdemokraternas budgetförslag 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2021. Läs mer:

Läs mer

Medlemsmöte den 7 september

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 På medlemsmötet kommer vi att fortsätta med diskussioner kring budgeten. Välkomna! Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!