Temakväll 26 augusti

Temakväll 26 augusti i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum kl. 19.00 Under hösten genomför vi några temakvällar där vi koncentrerar oss på en politisk fråga som är aktuell. Den första kommer nu på måndag den 26 augusti. Den första temakvällen kommer vi samtala och diskutera kring kommunens översiktsplan (ÖP), parkeringspolicy och trafikfrågor. Samtalen ska ge underlag…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!