Medlemsmöte 3 juni

Medlemsmöte den 3 juni i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 Medlemsmötets kommer att innehålla presentation av vårt budgetförslag för 2020, varje beredning ger oss en kort (max 5 min) rapport,  presentation av höstens planering och genomgång av läget i arbetet med kommunens översiktsplanering. Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00Välkomna! Styrelsen

Läs mer

Socialdemokrater på ett torg nära dig

Under helgen kommer kommer vi finnas på torgen i Lerum för att prata EU-val.

Under helgen kommer kommer vi finnas på torgen i Lerum för att prata EU-val. Passa på och titta förbi för att ställa frågorna som berör just dig Fredagen den 24 maj från 17:00-19:30 finns vi på Gråbo torg.Lördag finns vi på plats på Floda torg och Lerums centrum mellan 10 och 14.

Läs mer

Medlemsmöte 13 maj

Medlemsmöte den 13 maj i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 Medlemsmötets kommer att innehålla en hel del om EU. Sara Jäderklint berättar om sitt besök i Bryssel och vi går igenom valarbetet de sista veckorna. På dagordningen finns också samtal om vårt budgetförslag för 2020, rapporter från alla beredningar, diskussion om aktuell politisk fråga.  …

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!