Medlemsmöte 16 april

Måndag 16 april kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Presentation av valstrategin och valkampanjen Valledningsgrupp Översyn av den politiska organsationen Arbetet med det kommunala handlingsprogrammet Trafikstrategin Budget 2019 Rapport från Distriktskongressen   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer

1:a maj 2018

Vi firar 1:a maj med frukost och tal

1:a maj 2018 kommer att starta kl 10.00 med frukost. Årets paroll är: Tillsammans för trygghet Huvudtalare Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun och riksdagskandidat på plats 4. Vi träffas som vanligt i Villa Pomona Klicka här för information om 1:a maj firandet i Göteborg

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!