Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer till Lerum!

På torsdag 18 januari kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth till Lerum för att prata pensionärsskatt.

Kl 17:30 Öppet möte i Equmeniakyrkan Lerum. Brogårdsvägen 3, 443 30 Lerum Alla är välkomna till det öppna mötet och man behöver inte vara medlem. Bjud in vänner, bekanta, arbetskamrater och grannar. Alla är välkommen och man behöver inte vara medlem.

Läs mer

Grundutbildning för medlemmar

Måndagen den 5 februari kl 19.30 startar medlemsutbildning steg 1

Under våren genomför vi en grundutbildning för alla medlemmar. Syftet med utbildningen, som genomförs som en studiecirkel, är att ge en stabil ideologisk grund och få en ökad kunskap i det politiska arbetet. Det ska också ge de medlemmar som har eller kommer att ha politiska uppdrag trygghet i rollen som förtroendevald. Utbildningen kommer att…

Läs mer

Medlemsmöte 15 januari

Måndag 15 januari kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Information om vårens verksamhet Nomineringar till kommunfullmäktigelistan Anmälan till valberedningen om intresse för kommunala uppdrag Val om ombud till distriktskongressen   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!