”Vi fortsätter satsa på jämlika villkor för barn och unga”

”Vi kan inte stillatigande bara se på när klyftor mellan barn och unga fortsätter att finnas i regionen. Barnen är vår framtid och framtiden skapar vi här och nu”, säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i VGR

Läs mer på Socialdemokraterna i Västsverige

Läs mer

Kyrkoval 17 september

Du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta. Glöm inte att gå och rösta och påminn familj, släkt, vänner och bekanta att också gå och rösta!

Den 17 september går Socialdemokraterna till val i Svenska kyrkan. Vi socialdemokrater värnar om en öppen folkkyrka präglad av alla människors lika värde. Kyrkovalet har historiskt sett ett lågt valdeltagande. Det är en utmaning men även en möjlighet att fylla de beslutande församlingarna med många socialdemokrater. Det är viktigt att komma ihåg att det är…

Läs mer

Medlemsmöte tisdag 29 augusti

Tisdag 29 augusti kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum OBS! Flyttat från måndag 28 augusti Dagordning: Kyrkovalet ÖP Nomineringsinformation inför valet 2018 Mellanvalskampanjen Studier Information från beredningarna Områdesansvariga   Välkomna Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!