Medlemsmöte måndag 8 maj

Måndag 8 maj kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Budget 2018-2020 ÖP Regionpolitik Beredingarnas arbete Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00. Välkomna Styrelsen

Läs mer

1:a maj

Nytt för i år är att vi träffas för 1:a maj frukost

1:a maj 2017 kommer att starta kl 10.00 med frukost. Huvudtalare Berit Müllerström, 2:e vice ordförande i LO. Vi träffas som vanligt i Villa Pomona 15:30 avmarsch från Haga Nygata 16:20 tal på Götaplatsen Läs mer här!

Läs mer

Medlemsmöte tisdag 18 april

Tisdag 18 april kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Mellanvalskampanj ÖP Budget 2018 Distriktskongressen Partikongressen   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00. Välkomna Styrelsen

Läs mer

Ny distriktsstyrelse

På distriktskongressen i Stenungsund den 1 april valdes den första ordinarie styrelsen för det nya partidistriktet Göteborgsområdet. (Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt).

Styrelsen har också inom sig utsett arbetsgrupper för olika uppgifter och ansvar i det nya partidistriktet. Den nya styrelsen som valdes på kongressen i Stenungsund ser ut så här. Samtliga är ordinarie och samtliga är valda på ett år: Patrik Karlsson, Mölndal, ordförande Jim Aleberg, Ale Maria Brauer, Öckerö Eva Carlsson, Partille Anton César, Alingsås…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!