Möte om ÖP 10 april

På måndag 10 april, kl 18.00 har du möjlighet att diskutera frågorna i kommunens pågående Översiktsplanearbete. Välkommen till en intressant kväll där vi lägger upp Socialdemokraternas strategi hur vi vill att Lerums kommun ska utvecklas fram till år 2040 Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum.

Läs mer

Möte om ÖP 21 mars

På tisdag 21 mars, kl 18.00 har du möjlighet att diskutera frågorna i kommunens pågående Översiktsplanearbete. Klara Martinsson och Pia Jäderklint ansvarar. Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum.

Läs mer

Temastudiekväll 20 mars

På måndag 20 mars kl 19.00 fortsätter vi temastudierna. Kvällen delas mellan information, kunskap och samtal kring Miljö- och byggnadsnämnden och Socialdemokratisk ideologi. Det senare en obligatorisk del i medlemsutbildning steg 2. Vi kommer att under våren ha två temastudiekvällar till. De blir den 24 april och 22 maj. Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum

Läs mer

Medlemsmöte måndag 13/3

Måndag 13 mars kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum På dagordningen: Översiktsplanearbetet Information om ensamkommande ungdomar Mellanvalskampanjen Start dialog om Fritid och föreningsliv Info från styrelsen Aktuella frågor Kommunfullmäktige är inställt i mars så inget KF gruppmöte denna kväll! Välkomna Styrelsen  

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!