Vårt parti

 

Socialdemokraterna i Lerum
Pomonavägen 10, Box 69
443 22 LERUM
e-post: info@socialdemokraternailerum.se
Telefon: 0302-156 61

Styrelsen i Lerums Arbetarekommun

Ordförande: Olle Adolfsson

olle.adolfsson@lerum.se

Telefon: 0737 041 909

Kassör: Pia Jäderklint
Sekreterare: Per-Anders Tornås
Studieorganisatör: Pär Öhman
Facklig politisk ansvarig och
Vice ordförande: Paul Weis
Gun-Britt Delsvik Svensson
Mattias Johansson
Klara Martinsson
Ulrika Månsson

Representation i kommunens nämnder etc.


Oppositionsråd: Renée Bengtsson, renee.bengtsson@lerum.se, Telefon: 0302-414 07, Mobil: 0727-420 980

Övrig information om Socialdemokraternas representation i nämnder etc. hittar du på kommunens hemsida: http://lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/

facebook Twitter Email
Bli medlem!