Medlem

Temakväll 23 september

Temakväll 23 september i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Höstens andra temakväll, kommer handla om hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030. Vi kommer att arbeta med den hållbarhetsrapport som tas upp i fullmäktige den 19 september

Läs mer

Medlemsmöte 9 september

Medlemsmöte den 9 september i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Höstens första medlemsmöte kommer bl.a. innehålla information om partiets regionala arbete och vi kommer också ta upp vilka höstens aktuella politikfrågor är.

Läs mer

Temakväll 26 augusti

Temakväll 26 augusti i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum kl. 19.00 Under hösten genomför vi några temakvällar där vi koncentrerar oss på en politisk fråga som är aktuell. Den första kommer nu på måndag den 26 augusti. Den första temakvällen kommer vi samtala och diskutera kring kommunens översiktsplan (ÖP), parkeringspolicy och trafikfrågor. Samtalen ska ge underlag…

Läs mer

Medlemsmöte 3 juni

Medlemsmöte den 3 juni i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 Medlemsmötets kommer att innehålla presentation av vårt budgetförslag för 2020, varje beredning ger oss en kort (max 5 min) rapport,  presentation av höstens planering och genomgång av läget i arbetet med kommunens översiktsplanering. Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00Välkomna! Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!