Medlem

Medlemsmöte 13 augusti

Måndag 13 augusti kl. 18.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Beslut i Valfrågor Valupptakt   Välkomna Styrelsen

Läs mer

Extra Medlemsmöte 20 juni

Onsdag 20 juni kl. 19.30 är det extra medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Viktiga frågor inför valrörelsen Viktigt att så många medlemmar som möjligt prioriterar detta möte! Välkomna Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte 4 juni

Måndag 4 juni kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Besök av ABFs SFI lärare Budget 2019 Valrörelsen Nominering till regionuppdrag Kommunala handlingsprogrammet Fritidsgårdarna   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte 14 maj

Måndag 14 maj kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Budget 2019 Valrörelsen Regionuppdrag, sista nomineringsdag 31/5 Kommunala handlingsprogrammet Kulturskolans antagningsregler   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!