Medlem

Studiekväll – Samhällsuppdraget

Den 27 september 2021 är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Socialdemokraterna föddes ur fackföreningsrörelsen. Inledningsvis krävdes medlemskap i Socialdemokraterna för att vara med i facket. Tidigt såg man behovet av att ta sig an ett samhällsuppdrag – ett gott samhälle för alla. Om detta kommer Claes-Mikael Ståhl, jurist på LO, att tala om utifrån den bok han skrivit. Hur vi kan skapa förutsättningar för människor…

Läs mer

Medlemsmöte den 23 augusti

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 eller på Zoom För den som vill och kan är mötet på Pomona, för övriga kommer en Zoomlänk att skickas ut. Översiktsplanen är den stora frågan. Ska vår förening lämna svar?Vad ska vi i så fall svara?Delta i diskussionen och gör din röst hörd! Välkomna!…

Läs mer

Medlemsmöte den 7 september

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 På medlemsmötet kommer vi att fortsätta med diskussioner kring budgeten. Välkomna! Styrelsen

Läs mer

Årsmöte 7 mars

Årsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 10:00 På lördag den 7 mars har vi vårt årsmöte med sedvanliga förhandlingar och god gemenskap. Årsmötet är ett viktigt demokratiskt forum där vi får samtala om vårt arbete under gångna året och fatta beslut om vår verksamhetsplan för kommande året. Först bjuds det på frukost…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!