Medlemsmöte 15 oktober

Måndag 15 oktober kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 Dagordning: Rapport från styrelsen Ett flertal val , nominering av ombud till partikongressen Valanalysgruppen rapporterar Samarbete för nästa mandatperiod. Senaste nytt kring ”ledningssamtalen” Egen budget 2019 Aktuella kommunalpolitiska frågor Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte 3 September

Måndag 3 september kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Valarbetet sista veckan Valdagen och valvaka Planeringen för investeringar i skollokaler i Lerum och Floda Rapport från Beredningen för klimat, miljö och naturvård  Rapport från samtal med våra samarbetspartier Övriga val Övrigt Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer

Dörrknackning Lördag 1/9

Lördag den 1 September är det dörrknackning för Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum klockan 09:30 Lördag 1/9 för att peppa igång med frukost inför en rejäl dörrknackardag samt besök på Sjöviksdagarna!

Läs mer

Dörrknackning Lördag 25/8

Lördag den 25 augusti är det dörrknackning för Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum klockan 09:30 Lördag 25/8 för att peppa igång med frukost inför en rejäl dörrknackardag! Vi får besök av Kenneth G Forslund som är förstanamnet på vår riksdagslista.

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!