Socialdemokraternas budgetförslag 2019

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2019 - Nu har Lerums kommun fått upp farten. Men vi vill göra mer - för fler

På kommunfullmäktige den 18 december 2018 så presenteras Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2019. Läs mer: Socialdemokraterna i Lerum budget 2019 med plan 2020-2021 Socialdemokraterna i Lerum – Investeringsbudget 2019

Läs mer

Extra medlemsmöte 5 november

Måndag 5 november kl. 19.00 är det extra medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 Det är många politiska frågor som måste klaras ut så här i början av en mandatperiod. Vi måste därför ha ett extra medlemsmöte den 5 november kl. 19:00–20:30. Vi kommer diskutera vår budget, förslag till arvoden för förtroendevalda och andra former av medlemsträffar för samtal…

Läs mer

Medlemsmöte 15 oktober

Måndag 15 oktober kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 Dagordning: Rapport från styrelsen Ett flertal val , nominering av ombud till partikongressen Valanalysgruppen rapporterar Samarbete för nästa mandatperiod. Senaste nytt kring ”ledningssamtalen” Egen budget 2019 Aktuella kommunalpolitiska frågor Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte 3 September

Måndag 3 september kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Valarbetet sista veckan Valdagen och valvaka Planeringen för investeringar i skollokaler i Lerum och Floda Rapport från Beredningen för klimat, miljö och naturvård  Rapport från samtal med våra samarbetspartier Övriga val Övrigt Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00 Välkomna Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!