1:a maj

Nytt för i år är att vi träffas för 1:a maj frukost

1:a maj 2017 kommer att starta kl 10.00 med frukost. Huvudtalare Berit Müllerström, 2:e vice ordförande i LO. Vi träffas som vanligt i Villa Pomona 15:30 avmarsch från Haga Nygata 16:20 tal på Götaplatsen Läs mer här!

Läs mer

Medlemsmöte tisdag 18 april

Tisdag 18 april kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Mellanvalskampanj ÖP Budget 2018 Distriktskongressen Partikongressen   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00. Välkomna Styrelsen

Läs mer

Ny distriktsstyrelse

På distriktskongressen i Stenungsund den 1 april valdes den första ordinarie styrelsen för det nya partidistriktet Göteborgsområdet. (Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt).

Styrelsen har också inom sig utsett arbetsgrupper för olika uppgifter och ansvar i det nya partidistriktet. Den nya styrelsen som valdes på kongressen i Stenungsund ser ut så här. Samtliga är ordinarie och samtliga är valda på ett år: Patrik Karlsson, Mölndal, ordförande Jim Aleberg, Ale Maria Brauer, Öckerö Eva Carlsson, Partille Anton César, Alingsås…

Läs mer

I framtiden är 8 mars en dag som alla andra

Insändare i Lerums Tidning, 2 april 2017

Onsdagen den 8 mars firade vi den internationella kvinnodagen för att uppmärksamma de skillnader som ännu råder mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Vi har kommit en bit på väg sedan dagen först uppmärksammades den första gången år 1910. Då gällde det rösträtt för kvinnor. Sverige är ett fantastiskt land att bo och leva i, och…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!