Budget 2018

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2017 budget för Lerums kommun 2018

Med röstsiffrorna 31 för och 13 mot och 6 som avstod så röstades majoritetens budget igenom med bred marginal. Driftbudgeten finns att läsa här och investeringsbudgeten här

Läs mer

Medlemsmöte 12 juni

Måndag 12 juni kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Dagordning: Budget 2018-2020 ÖP, Lerum 2040 Översyn av den politiska organisationen Sommaravslutning Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00. Välkomna Styrelsen

Läs mer

Temastudiekväll 22 maj

Temat är Social hållbarhet och sammanfattning.

På måndag 22 maj kl 19.00 är det dags för vårens sista temastudiekväll. Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum  

Läs mer

Möte om ÖP måndag 15 maj

Måndag 15 maj, kl 18.30 har du möjlighet att diskutera frågorna i kommunens pågående Översiktsplanearbete

Välkommen till en intressant kväll där vi lägger upp Socialdemokraternas strategi hur vi vill att Lerums kommun ska utvecklas fram till år 2040 Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum.

Läs mer
facebook Twitter Email