När skolan blir företag

Måndag 6 april kl 19:00

Academedia och Engelska skolan (IES) – gjorde tillsammans vinster på drygt en halv miljard kronor under 2018. Vilka risker finns det med friskolor? Möt Aylin Fazelian, riksdagsledamot och verksam i utbildningsutskottet. Tid: Måndag 6 aprilkl 19:00-21:00 Plats: Pomonavägen 10 i Lerum. Ingen kostnad.

Läs mer

Årsmöte 7 mars

Årsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 10:00 På lördag den 7 mars har vi vårt årsmöte med sedvanliga förhandlingar och god gemenskap. Årsmötet är ett viktigt demokratiskt forum där vi får samtala om vårt arbete under gångna året och fatta beslut om vår verksamhetsplan för kommande året. Först bjuds det på frukost…

Läs mer

Vård efter behov, inte efter plånbok

Måndag 3 februari kl 19:00

Vård ska ges till den som behöver det, inte för att man har råd med en dyr vårdförsäkring eller bor på rätt ställe. Ett starkt samhälle förutsätter en god vård för alla. Möt Håkan Linnarsson, vårt regionråd i opposition med övergripande ansvar för hälso- och sjukvård och ledamot i regionsstyrelsen Tid: Måndag 2 marskl 19:00-21:00…

Läs mer

Medlemsmöte den 17 februari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 På medlemsmötet kommer vi att gå igenom vilken Socialdemokratisk politik som finns i januariöverenskommelsen. Katarina R. ger oss aktuella regionpolitiska frågor. I VGRs remiss Tåg 2028 tänker man sig lägga ner en station i Lerums kommun. Vad tycker vi? Vi kommer också välja ledamöter till…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!